• slider image 957
 • slider image 1015
 • slider image 1049
 • slider image 1048
 • slider image 1014
 • slider image 1013
 • slider image 1053
 • slider image 1052
 • slider image 967
 • slider image 969
 • slider image 973
 • slider image 975
 • slider image 976
 • slider image 977
 • slider image 978
 • slider image 980
 • slider image 981
 • slider image 982
 • slider image 983
 • slider image 984
 • slider image 987
 • slider image 988
 • slider image 989
 • slider image 990
 • slider image 991
 • slider image 992
 • slider image 994
 • slider image 995
 • slider image 996
 • slider image 997
 • slider image 998
 • slider image 999
 • slider image 1000
 • slider image 1001
 • slider image 1002
 • slider image 1003
 • slider image 1004
 • slider image 1005
 • slider image 1008
 • slider image 1020
 • slider image 1021
 • slider image 1022
 • slider image 1023
 • slider image 1024
 • slider image 1025
 • slider image 1026
 • slider image 1027
 • slider image 1028
 • slider image 1029
 • slider image 1030
 • slider image 1031
 • slider image 1032
 • slider image 1033
 • slider image 1034
 • slider image 1035
 • slider image 1036
 • slider image 1037
 • slider image 1038
 • slider image 1039
 • slider image 1042
:::

站內搜尋

:::

文章列表

2022-12-23 教務處 111學年度免試入學適性宣導簡報(111.12.23) (註冊組長 / 245 / 升學訊息公佈欄)
2022-11-11 教務處 轉知111年資訊月「臺灣教育科技展」教育聯合展區展示活動 (設備組長 / 135 / 最新消息)
2022-11-07 教務處 轉知桃園市立圖書館「2022桃園閱讀節『食閱時光』」 (設備組長 / 141 / 最新消息)
2022-11-04 教務處 參加國際數理學科奧林匹亞競賽及國際科學展覽成績優良學生升學優待辦法 (註冊組長 / 176 / 最新消息)
2022-11-01 教務處 轉知桃園市111年度科學教育實施計畫生物和地球科學科普閱讀抽獎活動 (設備組長 / 156 / 最新消息)
2022-11-01 教務處 轉知國立彰化師範大學辦理「2023仰望盃全國科學HomeRun實作大賽」 (設備組長 / 140 / 最新消息)
2022-10-28 教務處 桃連區高級中等學校特色招生核定作業要點 (註冊組長 / 208 / 升學訊息公佈欄)
2022-10-28 教務處 桃連區高級中等學校免試入學作業要點 (註冊組長 / 182 / 升學訊息公佈欄)
2022-10-12 教務處 公告教育部中小學數位教學指引1.0版,請所有同仁參閱 (設備組長 / 285 / 各項辦法與設備操作)
2022-09-29 教務處 轉知文化部辦理「第44次中小學生讀物選介」網路有獎徵答活動 (設備組長 / 123 / 最新消息)