• slider image 957
 • slider image 1015
 • slider image 1014
 • slider image 1013
 • slider image 967
 • slider image 969
 • slider image 973
 • slider image 975
 • slider image 976
 • slider image 977
 • slider image 978
 • slider image 980
 • slider image 981
 • slider image 982
 • slider image 983
 • slider image 984
 • slider image 987
 • slider image 988
 • slider image 989
 • slider image 990
 • slider image 991
 • slider image 992
 • slider image 994
 • slider image 995
 • slider image 996
 • slider image 997
 • slider image 998
 • slider image 999
 • slider image 1000
 • slider image 1001
 • slider image 1002
 • slider image 1003
 • slider image 1004
 • slider image 1005
 • slider image 1008
 • slider image 1020
 • slider image 1021
 • slider image 1022
 • slider image 1023
 • slider image 1024
 • slider image 1025
 • slider image 1026
 • slider image 1027
 • slider image 1028
 • slider image 1029
 • slider image 1030
 • slider image 1031
 • slider image 1032
 • slider image 1033
 • slider image 1034
 • slider image 1035
 • slider image 1036
 • slider image 1037
 • slider image 1038
 • slider image 1039
 • slider image 1042
:::

站內搜尋

:::
教務處 教學組長 - 最新消息 | 2024-05-08 | 點閱數: 80

公告112-2第二次段考期程表。

 

 

 

---------

但當我們努力的讀書,我們會發現世界太大,知識太多,永遠有太多我們沒辦法瞭解的事情,

讓我們保持謙虛、不輕易去論斷人,或用片面的觀察來批評他人。讓我們懂得尊重人,因為我們看得到一切背後的努力和辛苦。

                                                                                         

                                                                                                                      摘錄自 翻轉教育專欄,作者 李家嫚 2023-10-30

 

 

網友個人意見,不代表本站立場,對於發言內容,由發表者自負責任。
發表者
樹狀展開