• slider image 957
 • slider image 1015
 • slider image 1014
 • slider image 1013
 • slider image 967
 • slider image 969
 • slider image 973
 • slider image 975
 • slider image 976
 • slider image 977
 • slider image 978
 • slider image 980
 • slider image 981
 • slider image 982
 • slider image 983
 • slider image 984
 • slider image 987
 • slider image 988
 • slider image 989
 • slider image 990
 • slider image 991
 • slider image 992
 • slider image 994
 • slider image 995
 • slider image 996
 • slider image 997
 • slider image 998
 • slider image 999
 • slider image 1000
 • slider image 1001
 • slider image 1002
 • slider image 1003
 • slider image 1004
 • slider image 1005
 • slider image 1008
 • slider image 1020
 • slider image 1021
 • slider image 1022
 • slider image 1023
 • slider image 1024
 • slider image 1025
 • slider image 1026
 • slider image 1027
 • slider image 1028
 • slider image 1029
 • slider image 1030
 • slider image 1031
 • slider image 1032
 • slider image 1033
 • slider image 1034
 • slider image 1035
 • slider image 1036
 • slider image 1037
 • slider image 1038
 • slider image 1039
 • slider image 1042
:::

站內搜尋

:::
輔導室 輔導組長 - 研習公告 | 2024-02-21 | 點閱數: 67

場次1:
1、    主題:動畫與生命教育-葬送的芙麗蓮。
2、    講師:東吳大學哲學系-張峰賓教授。
3、    日期:113年3月6日(週三)下午2時至3時30分。
4、    課程代碼:4202997。
場次2:
1、    主題:所謂人生?聊聊線上拜拜與網路占卜。
2、    講師:輔仁大學宗教系-王乙甯老師。
3、    日期:113年4月10日(週三)下午2時至3時30分。
4、    課程代碼:4203002。
場次3:
1、    主題:電影戲劇中的生命教育。
2、    講師:新竹縣中正國小-蔡懷萱校長。
3、    日期:113年5月8日(週三)下午2時至3時。
4、    課程代碼:4203006。
辦理方式:GOOGLE-MEET線上研習。

網友個人意見,不代表本站立場,對於發言內容,由發表者自負責任。
發表者
樹狀展開