• slider image 957
 • slider image 1015
 • slider image 1014
 • slider image 1013
 • slider image 967
 • slider image 969
 • slider image 973
 • slider image 975
 • slider image 976
 • slider image 977
 • slider image 978
 • slider image 980
 • slider image 981
 • slider image 982
 • slider image 983
 • slider image 984
 • slider image 987
 • slider image 988
 • slider image 989
 • slider image 990
 • slider image 991
 • slider image 992
 • slider image 994
 • slider image 995
 • slider image 996
 • slider image 997
 • slider image 998
 • slider image 999
 • slider image 1000
 • slider image 1001
 • slider image 1002
 • slider image 1003
 • slider image 1004
 • slider image 1005
 • slider image 1008
 • slider image 1020
 • slider image 1021
 • slider image 1022
 • slider image 1023
 • slider image 1024
 • slider image 1025
 • slider image 1026
 • slider image 1027
 • slider image 1028
 • slider image 1029
 • slider image 1030
 • slider image 1031
 • slider image 1032
 • slider image 1033
 • slider image 1034
 • slider image 1035
 • slider image 1036
 • slider image 1037
 • slider image 1038
 • slider image 1039
 • slider image 1042
:::

站內搜尋

:::

賀~本校射擊隊、體操隊參加113年全國中等學校運動會榮獲佳績

國中混合手槍金牌             912廖可容、劉志祥

國男手槍個人金牌             912劉志祥

國男手槍團體銅牌             912劉志祥、713廖晁揚、912陳嘉樂

國女手槍個人第四             912廖可容

國女手槍團體銀牌             912廖可容、高紫軒、713闕佑詞

國中混合步槍第四             912王浩宇、呂沂軒

國男步槍個人銀牌             912王浩宇

國男步槍個人第五             912鄭丞芫

國男步槍個人第六             912孫業展

國男步槍團體金牌             912王浩宇、鄭丞芫、孫業展

體操項目

811張寧夏榮獲

國女競技體操 跳馬金牌

國女競技體操 平衡木銅牌

國女競技體操 地板第五名

國女競技體操 全能項目第五名

國女競技體操 高低槓第六名

學務處 體育組長 於 2024-04-17 發布,共有 71 人次閱讀